پشتیبانی تمام وقت

توجه اساسی به نیازهای مشتریان، برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی موثر به نیازهای شناسایی شده و در نهایت جلب خشنودی مشتریان از همان ابتدای فعالیت شرکت پیوند در دستور کار مدیران و کارکنان این شرکت‌ قرار گرفته است. به همین خاطر است که عزم سازمانی نظام‌یافته‌ای برای افزایش روزافزون میزان خشنودی مشتریان در سطح گروه وجود دارد که توانسته است با برنامه‌ریزی دقیق برای دست‌یابی به آن، نتایج درخشانی به بارآورد .

اعتقاد راسخ اعضای شرکت بازرگانی پیوند بر این است که در هر حال، همواره مهمترین بخشی که یک مشتری نیاز شدید به آن دارد، پشتیبانی کامل از خدمت ارائه شده می باشد نه صرفا دریافت خدمت. بر همین اساس، برنامه ریزی کامل انجام شده است تا در اسرع وقت به درخواستها و سوالات مشتریان محترم پاسخ لازم داده شده و خدمت مناسب با نیاز آنها ارائه گردد